exwino logo
exwino logo

با سیگنال های اکسوینو

موفقیت مالی را لمس کنید.

با ابزارها و سیگنال های اکسوینو در بازار پویای ارز دیجیتال بهترین تصمیم ها را بگیرید.

برای دریافت سیگنال رایگان ارز دیجیتال ثبت نام کنید
سیگنال رایگان ارز دیجیتال

تریدرها

exwino trade
سیگنال های رایگان رو دیدی؟

با دنبال کردن تریدر ها میتوانید سیگنال های رایگان آنها رو ببینید

+100

سیگنال رایگان

+100

سیگنالVIP

iconiconSTORJ/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP STORJ
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۹ - ۰۴/۰۵
iconiconSTORJ/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP STORJ
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۸ - ۰۴/۰۵
iconiconINJ/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP INJ
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۸ - ۰۴/۰۵
iconiconJASMY/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP JASMY
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۸ - ۰۴/۰۵
iconiconJTO/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP JTO
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۸ - ۰۴/۰۵
iconiconJTO/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP JTO
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۷ - ۰۴/۰۵
iconicon1000PEPE/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP 1000PEPE
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۷ - ۰۴/۰۵
iconiconJUP/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP JUP
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۷ - ۰۴/۰۵
iconicon1000PEPE/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP 1000PEPE
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۰:۴۷ - ۰۴/۰۵
iconiconJUP/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP JUP
رایگان
حساب ارزیابی اکسوینوdefault
در این حساب به صورت مجازی معامله کنید و آمار دقیق معاملات خود را داشته باشید.
از این قابلیت می‌توانید برای تمرین ترید، بررسی استراتژی های مختلف و ثبت ژورنال استفاده کنید.

همچنین می‌توانید عملکردتان را در بخش رنکینگ حساب ارزیابی با تریدهای دیگر مقایسه کنید و در صورت کسب اعتبار مناسب به جمع تریدهای برگزیده اکسوینو اضافه و دارای کانال عمومی سیگنال شوید.

رنکینگ حساب ارزیابی
حساب ارزیابی اکسوینو
default

تریدر شو!

تریدر حرفه‌ای ارزدیجیتال هستید؟

اگر سابقه حرفه ای در معاملات ارزهای دیجیتال دارید به جمع تریدرهای اکسوینو بپیوندید و کسب درآمد کنید

default
default