exwino logo
exwino logo

با سیگنال های اکسوینو

موفقیت مالی را لمس کنید.

با ابزارها و سیگنال های اکسوینو در بازار پویای ارز دیجیتال بهترین تصمیم ها را بگیرید.

برای دریافت سیگنال رایگان ارز دیجیتال ثبت نام کنید
سیگنال رایگان ارز دیجیتال

تریدرها

exwino trade
سیگنال های رایگان رو دیدی؟

با دنبال کردن تریدر ها میتوانید سیگنال های رایگان آنها رو ببینید

+100

سیگنال رایگان

+100

سیگنالVIP

iconiconAUCTION/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP AUCTION
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۸:۳۲ - ۰۳/۰۱
iconiconAPI3/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP API3
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۸:۳۲ - ۰۳/۰۱
iconiconADA/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP ADA
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۸:۳۱ - ۰۳/۰۱
iconiconACH/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP ACH
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۸:۳۱ - ۰۳/۰۱
iconiconACE/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP ACE
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۷:۳۱ - ۰۳/۰۱
iconicon1000PEPE/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP 1000PEPE
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۷:۳۱ - ۰۳/۰۱
iconicon1INCH/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP 1INCH
رایگان
binance.360.VIP
binance.360.VIP

@binance.360.VIP

۱۷:۳۱ - ۰۳/۰۱
iconicon1000BONK/USDT
SHORTشروع نشده
binance.360.VIP 1000BONK
رایگان
Allenwest
Allenwest

@Allenwestern

۱۵:۵۶ - ۰۳/۰۱
iconiconGALA/USDT
LONG 9.99٪
Allenwest GALA
رایگان
signalbtc
signalbtc

@signalbtc

۱۵:۲۵ - ۰۳/۰۱
iconiconGALA/USDT
LONGشروع نشده
signalbtc GALA
رایگان
حساب ارزیابی اکسوینوdefault
در این حساب به صورت مجازی معامله کنید و آمار دقیق معاملات خود را داشته باشید.
از این قابلیت می‌توانید برای تمرین ترید، بررسی استراتژی های مختلف و ثبت ژورنال استفاده کنید.

همچنین می‌توانید عملکردتان را در بخش رنکینگ حساب ارزیابی با تریدهای دیگر مقایسه کنید و در صورت کسب اعتبار مناسب به جمع تریدهای برگزیده اکسوینو اضافه و دارای کانال عمومی سیگنال شوید.

رنکینگ حساب ارزیابی
حساب ارزیابی اکسوینو
default

تریدر شو!

تریدر حرفه‌ای ارزدیجیتال هستید؟

اگر سابقه حرفه ای در معاملات ارزهای دیجیتال دارید به جمع تریدرهای اکسوینو بپیوندید و کسب درآمد کنید

default
default