exwino logo
exwino logo

کارمزد

کارمزد و هزینه خدمات اکسوینوlicens

licens
کارمزد معاملات

کارمزد معاملات در اکسوینو به صورت درصد از کل معامله است و محاسبه آن طبق ملاحظات زیر صورت می گیرد :

  • کارمزد از هر دو طرف معامله (خرید و فروش) کسر می شود
  • کارمزد خریدار ارز دیجیتال به صورت درصد از ازر دیجیتال خریداری شده کسر می‌شود و کارمزد فروشنده ارز دیجیتال از مبلغ دریافتی به تومان کسر می شود
  • در هنگام ثبت سفارش در اکسوینو مبلغ کارمزد دریافتی سامانه به صورت دقیق به شما نمایش داده می شود
  • درصد کارمزد دریافتی طبق معاملات ۹۰ روز گذشته کاربر (سطح کاربری) طبق جدول زیر محاسبه می‌شود
کارمزد برداشت ارزهای دیجیتال

کارمزد واریز و برداشت دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز بستگی دارد. این هزینه در واقع به دلیل کارمزدهای تراکنش شبکه کسر می‌شود و اکسوینو در آن نقشی ندارد.

در حال حاضر این هزینه‌ها به شرح زیر است:

کارمزد واریز و برداشت تومانی

هزینه ی کارمزد واریز تومان، صفر است.

هزینه کارمزد برداشت تومان، 0.03 درصد مبلغ کل تراکنش است و حدقل کارمزد 1000 تومان و حداکثر 5000 تومان است.

برداشت های تومانی برای تمامی حساب ها، در قالب انتقال پایا و یکبار در روز خواهد بود. باتوجه به سیکل‌های تسویه پایا در کشور مدت زمان انجام تسویه تومانی می تواند متفاوت باشد و در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت به طول انجامد